Böbrek ve Böbrek Hastalığı

Kronik Böbrek Hastalığı (KBH), böbreklerinizin sizi sağlıklı tutmaya yetecek düzeyde çalışmamaya başlaması anlamına gelir. Bu, genelde aylar ya da yıllar süren bir süreçtir. Süreç geriye döndürülemez ama erken teşhis, doğru tedavi ve bazı yaşam tarzı değişiklikleri sayesinde geciktirilebilir veya bazı durumlarda durdurulabilir. Böbrek hastalığınız varsa, bu konuda yapmanız gereken her şeyi iyi öğrenin; doğru tedavi ve yaşam tarzınızdaki değişiklikler daha uzun süre daha sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir. Doktorunuz da, altında yatan nedenleri kontrol ederek hastalığın ilerlemesini durdurmak veya en azından yavaşlatmak için sizinle yakın temas halinde çalışacaktır.

Böbrekler ne iş yapar?

İki böbreğiniz, düşündüğünüzden daha fazla çalışır. Böbrekler, fazla suyu ve atık ürünleri günün 24 saati vücuttan temizler. Fazla vücut sıvısı ve atık ürünler, vücudunuzdan idrar yoluyla atılır.

Böbreklerin, “atma” veya “temizleme” işinin yanı sıra birkaç önemli işlevi daha vardır:

  • Vücudunuzdaki potasyum ve sodyum (tuz)  gibi elektrolitlerin konsantrasyonunu düzenlerler.
  • Şunlar için hormon üretirler:
    • kan basıncı kontrolü
    • alyuvar üretimi
    • kemik döngüsü

Kronik Böbrek Hastalığının Beş Evresi

KBH, 5 hastalık evresine ayrılır (KBH 1-5). KBH evre 3, sıklıkla 3a ve 3b alt bölümlerine ayrılır. Sadelik adına 1’den 3a’ya kadar olan KBH evreleri erken evre, 3b’den 5’e olan geç evre olarak adlandırılabilir.

Yaşamınızda doğru değişiklikleri yapmanıza yardımcı olması adına, hastalığınızın ne kadar ilerlediğini gösteren hastalık evrenizi bilmeniz gereklidir. Beş hastalık evresi, glomerüler filtrasyon hızına (GFH) göre belirlenir. Bundan dolayı, GFH’nın ne olduğunu anlamanız önemlidir.

Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFH)

Glomerüler filtrasyon hızı (GFH), kanınızdaki kreatinin düzeylerini ölçen basit bir kan testinin yanı sıra yaşınız, ırkınız, cinsiyetiniz ve diğer etkenler dikkate alınarak tahminen hesaplanabilen bir böbrek işlevi ölçümüdür. Doktorunuz, GFH yoluyla, böbrek hastalığınızın evresini belirleyip tedavinizi planlayabilir. GFH değeriniz ne kadar düşük olursa, hastalığın ilerleme riski o kadar yüksektir. İlerleme riski, hastalığınızın ilerlemeye ne kadar yatkın olduğu konusunda bilgi sağlar.

Albüminüri

GFH’na ek olarak, albüminüri düzeyi de önemli olabilir. Albüminüri, idrarınızda, devam eden böbrek hastalığının erken bir işareti olabilecek anormal miktarda protein olduğu ve böbreklerinizin kanınızı yeterince iyi süzmediği anlamına gelir. Albüminüri, idrarınızda protein bulunup bulunmadığını görmek için basit bir idrar ölçüm çubuğu kullanılarak belirlenebilir. Albüminüri düzeyiniz ne kadar yüksek olursa, hastalığınızın ilerleme riski o kadar yüksek olur.