Diyaliz ünitesinde ekip çalışması

Özel uzmanlar
Çok disiplinli diyaliz merkezi

Diyaliz merkezi, nefroloji alanında uzman bir tıbbi direktör ve tıbbi personelin ve hemşirelerin idaresinden sorumlu bir süpervizör hemşire tarafından yönetilir. Her tedavi vardiyası bir hekim tarafından denetlenir (Sınırlı Bakım Ünitesi (LCU) olmaması kaydıyla) ve yerel düzenlemelerin gerekli gördüğü destek seviyesine bağlı olarak, maksimum 4 – 6 hastanın diyaliz tedavisini gerçekleştirmek üzere bir renal hemşire atanır. Ülke şartlarına göre renal hemşirelere hasta bakıcılar yardım eder. Ölçeğine ve konumuna bağlı olarak diyaliz merkezinde ek idari personel ve teknik destek personeli bulunabilir.

Tıbbi direktör, genel sonuçları analiz etmek ve hastaların sağlık durumunu iyileştirmek için aylık çok disiplinli toplantılar (Klinik Değerlendirme) düzenler ve yürütür. Bu toplantılar iletişimi geliştirir ve diyaliz merkezi tedavi ekibi için ortak bir atmosfer yaratır.

NephroCare, psikolog, diyetisyen veya sosyal hizmet çalışanından rapor alması gereken diyaliz hastalarına diyaliz tedavisinin yanı sıra çok disiplinli destek de verir.