NephroCare Academy

NephroCare klinik personeline yönelik eğitim

NephroCare Akademisi, doktorlar, hemşireler, klinik yöneticileri ve klinik dışı personele çeşitli eğitim yöntemleri ve konular ile destek olmak, böylelikle görevleri boyunca en kaliteli tedaviyi sunmalarını sağlamak üzere kurulmuştur.

Klinik uzmanlarımız, ilk ​​ve sürekli eğitimlerini, ve kredilerini almak için eğitim yöneticisi tarafından öğrenim müfredatlarımıza kaydedilir. Klinik ekiplerimizin mesleki yaşamlarına öğrenmeyi sığdırmak için, iş üzerinde eğitim, sınıf içi ve sanal sınıf eğitimleri, e-öğrenmeler, akıl hocalığı, iş yardımları ve oyunlaştırma gibi farklı, geniş bir yelpazede eğitim alanları sunuyoruz.

NephroCare, akredite hemşireler için eğitim sunuyor

NephroCare Temelleri Diyaliz Hemşireliği Eğitim Programı, EDTNA/ERCA tarafından akredite edilmiştir.

Tıp Eğitimi hastaların tedavisini optimize etmede önemli bir araçtır

NephroCare, uluslararası tedavi kurallarına ve yüksek NephroCare tedavi standartlarına göre hazırlanan sürekli eğitim programının kliniklerdeki tıbbi performansı daha da artırmaya yardımcı olacağı anlayışını benimsemektedir. Bu da neticede, NephroCare’ın çok daha iyi bir tedavi sunmaya yönelik en büyük tutkusunu gerçekleştirmesini sağlayacaktır.

Avrupa Konseyi Klinik ve Terapötik Yönetim ekibi başkanı ve kursun başyazarı Dr. Stefano Stuard şöyle diyor: “Bu bizim için çok önemli bir adım ve artık doktorlarımıza bu şekilde destek verebileceğimiz için çok mutluyuz.”

NephroCare doktorlara yönelik resmî olarak onaylanmış bir eğitim verir

“Kronik Böbrek Hastalığında (KBH) Kan Basıncı (KB) Tedavisi”, Brüksel’deki Avrupa Tıp Uzmanları Birliğinin (UEMS) Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyinden (EACCME) onay alan ilk eğitim kursunun adıdır. NephroCare doktorları e-eğitim kursunun tüm modüllerini tamamladığında 7 Sürekli Tıp Eğitimi (STE) kredisi alabilecektir.

İlgili Konular

Sunduğu avantajlar ve kariyer fırsatlarından dolayı, başta Nefrologlar olmak üzere pek çok doktor diyaliz alanına çalışmayı tercih eder.