Doktor olarak çalışmak

Steteskoplu kadın ve erkek doktorlar
Bir doktorun Nefroloji alanında uzmanlaşmayı tercih etmesi için temel sebepler nelerdir?

Tıbbın belirli bir alanında uzmanlaşmayı seçmek kolay verilecek bir karar değildir. Bir doktorun mesleki hayatından memnun olabilmesi için çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörler uzmanlık alanının karmaşıklığı ve önemi, kişinin kazanabileceği mesleki prestij ve —en az bunlar kadar önemli bir faktör olan— söz konusu uzmanlık alanındaki istihdam fırsatları ve çalışma koşullarıdır.

Nefroloji tüm bunları sunan bir alandır. İşte bu nedenle çalışmak için bu önemli alanı tercih etmelerine yardımcı olmak için kabiliyetli ve hevesli doktorlara aşağıdaki bilgileri sunmak istedik.

Mesleki Statü

Nefroloji, böbreklerin insan vücudunda çok büyük görevlere sahip olması ve bu organların primer böbrek hastalığı olmayan birçok akut ve sistemik hastalıkta (ör. otoimmün hastalıklar, hematolojik hastalıklar) rol oynaması nedeniyle son 60 yılda büyük yol katederek önemli bir tıbbi uzmanlık haline geldi.

Nefrologlar, elektrolit bozukluklarının tedavisi, asit baz metabolizması, arteriyel hipertansiyon, otoimmün ve metabolik hastalıklar konusunda uzman olmaları sebebiyle tüm hastanelerde büyük değer görür. Genellikle diğer alanlarda uzmanlaşmış doktorlar kendi alanlarının yöntemleri ve bilgileri ile cevaplayamadıkları sorulara cevap bulmak için Nefrologlara başvururlar.

İşin kendisi

Nefrologların işi, çeşitli kinik tedavileri kapsar. Tıbbın diğer alanlarında hormon üretimi, kan basıncı yönetimi, anemi kontrolü, kemik yoğunluğu idamesi ve sıvı ve elektrolitleri dengede tutma gibi bu kadar çok vücut süreciyle uğraşma şansı bulunmaz. Nefroloji, Dâhiliye konusunda çok fazla bilgi gerektirdiği için genellikle kolay bir iş değildir. Birçok doktorun Nefrolojiyi tercih etmemesinin sebebi belki de budur.

Böbrek hastalıkları pek çok komplikasyona neden olabilir ve hastalığın ilerleme sürecinde hayatı tehdit eden durumlar da dâhil olmak üzere olumsuz etkilere yol açabilir. Eğitimli bir Nefrolog hem akut hem de kronik böbrek yetmezliğini tedavi ederek hastalığın ilerlemesini önleyebilir veya yavaşlatabilir ve böbrek hastalarının yaşam kalitesini iyileştirebilir. Bu, Nefrologların hastaları börek hastalığının son aşamasına yönelik tek tedavi seçeneği olan diyaliz veya böbrek nakline güvenli bir şekilde yönlendirebileceği anlamına gelir.

Hasta merkezli tedavi

Böbrek hastalığının ve böbrek yetmezliğinin başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesi, hastaların tedavilerine tam bağlılığı olmadan mümkün değildir. Hastalar ve akrabalarıyla etkili bir iletişim kurmada, güvenlerini ve bağlılıklarını kazanmada iyi iletişim becerileri ve etkileşim isteği çok önemlidir. Bu tür sosyal beceriler ve duygusal zekâ Nefroloji alanında kariyer yaparken büyük ölçüde geliştirilir.

Bilimsel aktivite

Nefroloji, pek çok bilimsel keşfin yapıldığı ve yapılmaya devam edilmesi gereken bir alandır. İşte bu nedenle doktorların çoğu bilimsel aktivitelere kolayca katılabilir. Ayrıca meslektaşlarının da faydalanabilmesi için çalışmalarını yayınlayıp sunmaya teşvik edilirler.

Çalışma koşulları

Nefroloji servisinde veya diyaliz ünitesinde çalışmak genellikle doktorların sağlık tehlikelerine (ör. viral kontaminasyon, radyasyon, kimyasallar) diğer uzmanlık alanlarına kıyasla daha az maruz kalması demektir. Genellikle istikrarlı ve iyi organize edilmiş olan çalışma programları da bir diğer avantajdır. Bu da aile kurmayı planlayan veya ailesi olan birinin bilmesi gereken önemli bir konudur.

Başta Nefrologlar olmak üzere pek çok doktorun kariyer seçeneklerinden biri de diyalizde çalışmaktır. Diyaliz, uzun vadeli bir kariyer olarak veya meslek hayatının belirli bir dönemine çok uygun pek çok avantaj sunan bir alandır.

Bir doktorun Nefroloji alanında uzmanlaşmayı tercih etmesi için temel sebepler nelerdir?

Diyaliz ünitesinde çalışma

İşin kendisi, Son Dönem Böbrek Hastalığından muzdarip hastaların yaşam kalitesini artırmaya ve ömrünü uzatmaya çok fazla katkıda bulunabilmesi açısından çok önemlidir. Ancak diğer uzmanlık alanlarıyla karşılaştırıldığında, diyalizde çalışmak daha stressizdir, genellikle standart tedavi prosedürlerinin uygulanmasını ve hastaların hayati tehlikesinin bulunduğu durumlara daha az maruz kalmayı içerir. Bu, doktorun hastalarıyla iletişim kurmak ve hastalıklarının tedavisine odaklanmak için daha fazla zaman ayırabilmesini sağlayarak hastaların sağlığını iyileştirme yönünde daha büyük etki yaratır.

Kişisel güvenlik

Fresenius Medical Care diyaliz üniteleri mimari kurallarımıza göre oldukça uyumlu çalışma ortamlarıdır. Hijyen ve enfeksiyon kontrolüne ilişkin katı prosedürlerin uygulandığı bu ünitelerde çalışmak güvenli ve keyiflidir.

İş – özel hayat dengesi

Bir diyaliz ünitesinin genellikle standart olan iş akışları ve öngörülebilir programları sayesinde doktorlar iş – özel hayat dengesinin sunduğu avantajlardan yararlanabilir. Beklenmeyen olay sayısı azdır. Genellikle gece vardiyası yoktur ve pazar günleri tatildir. Ayrıca ne kadar iş olduğu da öngörülebilirdir. Bu durum, bir doktora programına kaydolmak, aile kurmak ve ailesiyle vakit geçirmek veya sadece iş dışındaki hayatlarında daha çok aktiviteye katılmak isteyenler için idealdir.

Maaş ve sosyal haklar

İşverenler tarafından sıkça aranan diyaliz doktorları dünyanın hemen hemen her yerinde iş fırsatları bulabilmektedir. Maaşlar genellikle dolgundur. Böbrek tedavi ürün ve hizmetlerinde dünya lideri olarak Fresenius Medical Care’ın doktorların değerli bir kaynak olduğunu bildiğini ve işlerinden memnuniyet düzeylerini oldukça yüksek tutmaya çalıştığını söylemeye gerek bile yoktur.

İlgili Konular

Misyon ve Vizyon, Fresenius Medical Care’in tedarikçi işletmesi NephroCare'in uluslararası ağı/olasılıkları ve değerleri.

İlerleyen sayfalarda Nephrocare'de çalışma deneyimleriyle ilgili kişisel görüşler bulacaksınız.