NephroCare, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için bu web sitesinde çerezler kullanmaktadır. Web sitesini incelemeye devam ederek, çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Ayrıntılar için gizlilik politikamızı inceleyin.

Diğer tedavileri

Terapötik aferez

Terapötik aferez, vücut dışında kanın temizlenmesi işine verilen addır. Aferez, Yunanca “Aphairesis“ (çıkarmak, atmak) sözcüğünden gelir. Terapötik Aferez, hastanın kanından ya da kan plazmasından patojenik bileşenlerin seçilerek artılmasıdır. Bir yaygın teknik, yalnızca patojenlerin değil, tüm plazma proteinlerinin alındığı terapötik plazma değişimidir. Kaybedilen plazma, albümin, kolloid çözeltiler ve/veya sağlıklı bağışçılardan sağlanan taze donmuş plazmayla değiştirilir. Bu, seçkin ve özel kan ve plazma arıtma sistemlerinin gelişmesini sağlamıştır.

Seçici aferez sistemlerinin temel ilkesi, on-line plazma ayırımını in-line plazma filtrasyonunun (plazma bölme) ya da bir adsorpsiyon kolonunun izlemesidir ve bazı durumlarda diyaliz üçüncü adım olarak gerçekleştirilebilir. Son olarak, yararlı proteinler içermeye devam eden arıtılmış plazma hastaya döndürülür. Bazı durumlarda, kanın doğrudan bir adsorpsiyon kolonu aracılığıyla perfüze edildiği tam kan perfüzyonu da mümkündür.

Patojenik maddelerin (örneğin LDL, otoantikorlar, karaciğer toksinleri) seçici bir şekilde atılması, özellikle standart tedavinin yeterli olmadığı durumlarda hastanın sağlığında bir iyileşme sağlar.

Akut diyaliz

Akut böbrek yetmezliği (ABY), böbrek işlevinin ani kaybı olarak tanımlanır. Sıklıkla kanın böbrekteki dolaşımının, örneğin miyokard infarktüsü nedeniyle veya sepsisin bir parçası olarak geçici biçimde bozulmasından kaynaklanır.

İlaçlar (antibiyotikler, anti-hipertansif ajanlar, anti-inflamatuar ajanlar) gibi, nefrotoksik maddeler de buna neden olabilir. Akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek hastalığı aksine, altta yatan nedene tepki olarak daha hızlı gelişirken, kronik böbrek hastalığı genellikle birkaç yıl içinde gelişir.

Glomerüler filtrasyon hızındaki (GFH) ani düşüş, bozulan idrar atımı, aşırı sıvı yüklemesi, metabolik asidoz, elektrolit dengesizliği (örneğin hiperkalemi) ve diğer üremik komplikasyonları içerebilen birden fazla istenmeyen duruma yol açar.

Sonuç olarak, böbrek işlevi geri kazanılana kadar geçici olarak ekstrakorporeal kan arıtma (diyaliz) gerekli olacaktır.

Akut böbrek yetmezliği genellikle kalıcı organ hasarına ya da böbrekten atım kapasitesinin kaybına neden olmaz ve uygun tedavi sayesinde, tam geri kazanımla sonuçlanacak şekilde sıklıkla geri döndürülebilir. Ancak bazı durumlarda, akut böbrek hastalığına ve kronik böbrek yetmezliğine doğru ilerleyebilir.