NephroCare, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için bu web sitesinde çerezler kullanmaktadır. Web sitesini incelemeye devam ederek, çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Ayrıntılar için gizlilik politikamızı inceleyin.

Tanı ve önleme

Risk faktörleri, nedenler ve sonuçlar

Çoğu böbrek hastalığı, seyir süreçlerinde ileri dönemlere kadar belirti ya da bulgu vermez ve ne yazık ki yalnızca kronik hale dönüştüklerinde tespit edilmektedir. KBH’nın çoğu nedeni, yaşam boyunca tekrar geri döndürülemez ve tedavi, böbrek iflasına ilerlemeyi yavaşlatmayı amaçlamaktadır. Ancak kronik tanımı geri dönülmezlikle eş anlamlı değildir. Bazı durumlarda KBH ya kendiliğinden ya da tedaviyle tamamen geri döndürülebilirdir, diğer durumlarda, tedavi, böbrek hasarının kısmi gerilemesini ve işlevde iyileşmeyi sağlayabilir (örneğin glomerülonefrit (GN) için bağışıklık sistemini baskılayıcı tedaviler). Çoğu KBH uzun seyrinden dolayı, hastalarda sıklıkla KBY üzerine binen bir ya da daha fazla akut böbrek hasarı (ABH) vakası görülebilmektedir.1

İleri dönemlerde KBH’ne yol açtığı düşünülen çeşitli risk faktörleri vardır. Diyabet ve hipertansiyon KBH’nın önde gelen nedenleri olduğundan, herhangi bir böbrek hasarı belirtisinin erken tespitine olanak tanımak için bu risk faktörleri dikkatli biçimde kontrol edilmeli ve izlenmelidir. KBH’nın diğer nedenleri arasında, glomerülonefrit, engelleyici üropati, taş oluşumu, kronik enfeksiyonlar, piyelonefrit gibi iltihabi hastalıklar ve polikistik böbrek hastalığı gibi genetik hastalıklar vardır.

Farklı risk faktörleri, KBH’nın geçerli evresine bağlı olarak, yatkın, erken, ilerleyen ve son dönem olarak sınıflandırılabilir. Ancak, kronik böbrek yetmezliğinin evresini belirleyen, tanıya bakılmaksızın böbrek işlevinin düzeyidir.2

İlgili uluslararası ve Avrupa ulusal KBH kılavuzları temelinde, NephroCare, ilgili olma açısından aşağıdaki risk faktörleri sıralamasını oluşturmuştur:

 • Diyabet
 • Hipertansiyon
 • Kalp hastalığı
 • Sigara kullanımı - Obezite
 • Ailede böbrek hastalığı öyküsü
 • Yaş1

Erken teşhis, yalnızca bu hastalığın ilerlemesini değil, aynı zamanda, çoğunlukla kardiyovasküler niteliğe sahip olan komplikasyonlarını da durdurmak açısından önemlidir. Aslında, renal replasman tedavisi gerektiren evreye ulaşanlarla kıyaslandığında, daha önceki dönemlerde kardiyovasküler nedenlerden dolayı daha fazla hasta ölmektedir.

Ancak KBY, başlıca nedenleri olan yüksek tansiyon ve şeker hastalığını tedavi etmek için zamanında müdahale yapılması koşuluyla, değiştirilebilir bir vasküler risk faktörüdür.

Bu koşullar zaman içinde ele alınmazsa, son dönem böbrek hastalığına (SDBY), bunun sonucu olarakta renal replasman tedavi gerekliliğine ve ciddi komplikasyonlara yol açabilirler.

Prognozu saptayabilmek için, KBY ilerlemesiyle ilişkili farklı faktörlerin tanımlanması gereklidir.

 1. KBH’nın nedeni 
 2. GFH kategorisi
 3. Albüminüri kategorisi
 4. diğer risk faktörleri ve yandaş hastalıklar (örneğin yaş, cinsiyet, ırk/etnik köken, yüksek kan basıncı, hiperglisemi, dislipidemi, sigara kullanımı, obezite, kardiyovasküler hastalık öyküsü, nefrotoksik maddelere sürekli maruz kalma ve diğerleri)1

KBH olan kişilerde, KBH komplikasyonlarına yönelik test ve tedavileri belirlemek için, eş zamanlı komplikasyonların ve gelecekteki sonuçların tahmini riski kullanılır.1

KBH hastalarında, KBH çıktıları açısından benzer risk taşıyan GFH ve albüminüri kategorilerini birlikte gruplandırın.1

İlgili uluslararası ve Avrupa ulusal KBH kılavuzları temelinde, hastanın kendisine has özellikleri, tedavi seçenekleri ve sunulan seçeneklere bağlı olarak listelenebilecek farklı sonuçlar vardır.

 • Böbrek yetmezliği (RRT’nin ilerlemesinin önlenmesi)
 • RRT Diyaliz
 • RRT Nakil 
 • Ölüm1