NephroCare, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için bu web sitesinde çerezler kullanmaktadır. Web sitesini incelemeye devam ederek, çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Ayrıntılar için gizlilik politikamızı inceleyin.

İlerlemenin yönetimi

KBH ilerlemesinin yönetimi, ilerlemeyle ilişkili olduğu bilinen faktörlerin çeşitliliğini ele almayı hedeflemektedir. NephroCare, KBH’nın Değerlendirilmesi ve Yönetimine yönelik KDIGO Kılavuzunda kapsanan en iyi tıbbi uygulamaları benimseyen ortak bir strateji kullanımını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Bunun temelinde, NephroCare, örnek olarak aşağıda açıklandığı gibi kardiyovasküler sağlığı, kan basıncı kontrolünü, renin-anjiyotensin aldosteron sisteminin (RAAS) engellenmesini ve tıbbi müdahaleyi iyileştiren genel yaşam tarzı önlemlerini önermektedir.

Kan Basıncı

Kan basıncını kontrol etmek, ilerleyen böbrek hastalığını yavaşlatmak için muhtemelen en etkili müdahaledir. Yüksek kan basıncı KBH’nın hem bir nedeni hem de komplikasyonudur. Kontrol edilmeyen yüksek kan basıncı GFH kaybını hızlandırabilir. Kan basıncı kontrolü genellikle, kan basıncını düşüren ilaçlar ve yaşam tarzı değişikliklerinin bir bileşimini gerektirir.

KBH'da kan basıncının hangi aralıkta olması gerektiği bilinmemektedir. Böbrek hastalığı olan herkesin 130/80 mmHg altında bir kan basıncına sahip olması gerektiğine yönelik öneri, gözlemsel verilere dayanmaktadır. 140/90 mmHg hedef kan basıncıyla kıyaslandığında, bazı bireyler bu düzeylerde istenmeyen sorunlar yaşayabilmektedir.2

KBH ve Akut Böbrek Yetmezliği (ABH) riski

KBH olan kişilerde, araya giren hastalıklar sırasında ABH riskinde olanların veya ABH riskini artırması muhtemel işlem görecek kişilerin yönetimi için, KDIGO ABH Kılavuzunda ayrıntıları verilen öneriler izlenmelidir.1

Protein alımı

Nefroloji camiası, uygun eğitimle, diyabet olan ya da olmayan yetişkinlerde protein alımının 0,8 g/kg/gün oranına ve GFH’nın 30 ml/dak/1,73 m2 (GFH kategorileri G4-G5) değerinin altına düşürülmesini önermektedir. İlerleme riski taşıyan KBY’si olan yetişkinlerde yüksek protein alımından (>1,3 g/kg/gün) kaçınılması tavsiye edilmektedir.1

Glisemik kontrol

Diyabetik hastalarda glikolize hemoglobini (HbA1c) %7'ye veya ona yakın bir değere düşürmek, daha az mikrovasküler komplikasyona neden olur. HbA1c için hedefin ~ 7.0% (53 mmol/mol) olması önerilmektedir.

Tuz alımı

Nefroloji camiası, aksi gösterilmediği sürece, yetişkinlerde tuz alımının günlük 90 mmol (<2 g) sodyumun altına (5 g sodyum klorüre karşılık gelir) düşürülmesini önerir.1

Hiperürisemi

KBH ilerlemesini geciktirmek amacıyla, KBH olan kişilerde serum ürik asit konsantrasyonları ve semptomatik ya da asemptomatik hiperürisemiyi azaltmak için ilaç tedavisinin kullanımının desteklenmesi ya da reddedilmesine yönelik yetersiz kanıt vardır.1

Yaşam tarzı

Nefroloji camiası, KBH olan kişilerin, kardiyovasküler sağlığı korumaya yönelik fiziksel etkinliklerde bulunmaya (haftada 5 kez en az 30 dakika boyunca), sağlıklı bir kiloya sahip olmaya (ülkeye özel istatistiklere göre BMI 20 ila 25) ve sigarayı bırakmaya teşvik edilmesini önermektedir.1

Ek beslenme önerisi

Nefroloji camiası, KBH olan kişilerin, bir eğitim programı bağlamında, KBH’nın şiddetine ve tuz, fosfat, potasyum ve protein ihtiyacına uygun olan uzman beslenme tavsiyeleri ve bilgileri almasını önermektedir.1

Tıbbi müdahale

Doktorların ilaç dozlarını belirlerken GFH’nı dikkate alması önerilmektedir.1

Doz belirlemede kesinlik gerektiğinde (dar tedavi ya da toksik aralıktan dolayı) ve/veya tahminlerin güvenilir olamayabileceği durumlarda (örneğin düşük kas kitlesinden dolayı), Nefroloji camiası sistatin C ya da GFH’nın doğrudan ölçümünü temel alan yöntemleri önermektedir.1

ABH riskini artıran, araya giren ciddi hastalığı bulunan, 60 ml/dak/1,73 m2’den daha düşük (GFH kategorileri G3a-G5) GFH’na sahip kişilerde, potansiyel olarak nefrotoksik ve böbrekten atılan ilaçların geçici olarak kesilmesi önerilir. Bu maddeler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydı ile şunları içerir: RAAS inhibitörleri (ACE inhibitörleri, ARB’ler, aldosteron inhibitörleri, doğrudan renin inhibitörleri dâhil), diüretikler, NSAID’ler, metformin, lityum ve digoksin.1

45 ml/dak/1,73 m2‘den daha yüksek (GFH kategorileri G1-G3a) GFH’na sahip kişilerde metforminin devam ettirilmesi önerilmektedir. 30–44 ml/dak/1,73 m2 (GFH kategorisi G3b) GFH değerine sahip olanlarda kullanımı gözden geçirilmelidir. 30 ml/dak/1,73 m2 (GFH kategorileri G4-G5) değerinin altında GFH’na sahip olanlarda ise kesilmelidir.1

Lityum ve kalsinörin inhibitörleri gibi potansiyel olarak nefrotoksik ilaçlar alan herkesin, GFH, elektrolit ve ilaç düzeylerinin düzenli olarak izlenmesi önerilmektedir.1

KBH olan yetişkinlerin, reçetesiz satılan ilaçları ya da besinsel protein takviyeleri kullanmadan önce bir doktor ya da eczacının önerilerini alması tavsiye edilmektedir.1

KBH olan kişilerde bitkisel ilaçların kullanılmaması tavsiye edilir.1

KBH olan kişiler, kanser gibi diğer durumlar için tedavileri reddetmemeli ama GFR değerine uygun olarak, sitotoksik ilaçların uygun doz ayarlaması yapılmalıdır.1