NephroCare, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için bu web sitesinde çerezler kullanmaktadır. Web sitesini incelemeye devam ederek, çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Ayrıntılar için gizlilik politikamızı inceleyin.

Damar Erişim Yolu Yönetimi

Damar erişim yolu, sıklıkla ‘hastanın yaşamla bağlantısı’ olarak anılmaktadır. Bu konuya çok hayati önem veren NephroCare, damar erişim yolu yönetimi ve bakımına odaklanan çok sayıda araç ve hizmet geliştirmiştir. NephroCare kliniklerimizdeki on yılı aşkın deneyimimiz, NephroCare ağında, NephroCare Koordinasyon hizmetleri ve araçlarıyla zenginleştirilen ve yönlendirilen kılavuzlar ve en iyi uygulama yaklaşımları biçiminde sürekli olarak yeniden yatırım yaptığımız yüksek düzey böbrek bakımı uzmanlığı kazandırmıştır.

Arteriyovenöz Fistül (AVF)

Arteriyovenöz Fistül (AVF), hemodiyaliz hastalarında damar erişim yolu tercihi olarak dünya çapında iyi bilinmektedir.

Çoğu programın temel hedefi fistül oranlarını iyileştirmeye yöneliktir ama cerrahın deneyimi ve hasta bakım personelinin kalitesi AVF’nin başarısını etkileyebilir.

Hastaların büyük çoğunluğunu, hemodiyalize başlanmadan önce, AVF değerlendirilmesi ve yerleşimine yönelik bir plan yapılmış olmalıdır.

AVF kullanan hastalarda, Santral Venöz Kateteri (CVC) kullanan hastalara kıyasla, daha iyi genel sağlık durumu, fiziksel etkinlikte bulunabilme becerisi, enerji ve duygusal sosyal refah gözlenmektedir.

Santral Venöz Kateteri (CVC)

Santral Venöz Kateter (CVC), kronik iltihabı tetikleyebilen ve bundan dolayı malnütrisyon, anemi ve kardiyovasküler hastalığa neden olabilen  yabancı bir maddedir. Beklenenden daha az kan akışı ve aynı kanın tekrar tekrar dolaşımına bağlı olarak yetersiz diyaliz sağlayabildiğinden, yetersiz diyaliz eğilimi gösterebilir.

Uzun süreli hemodiyaliz kateteri kullanımıyla ilgili komplikasyonlar, artmış ölüm, hastalık ve maliyeti içerir.

Ortalama olarak, CVC kullanan hastalar, AVF kullanan hastalara kıyasla, damar erişim yoluna bağlı enfeksiyona yakalanmaya, hastanede yıllık ortalamada daha fazla gün harcamaya eğilimlidir ve iki kat ölüm riski taşırlar.

Hangi hemodiyaliz hasta grubu için CVC’nin bir alternatif olmaya devam ettiğine karar vermek bu konuda bilimsel bilgiye de sahip olan nefrologlardadır.

Klinik Seviyesinde Damar Erişim Yolu Yönetimini Destekleme

Arteriyovenöz fistüller, greftler ve santral venöz kateterlere yönelik giriş ve çıkış işlemleri, NephroCare Standart İyi Diyaliz Bakımı’nda ayrıntıyla açıklanmaktadır.

Hastaların, NephroCare İyi Diyaliz Bakım Standartları ve NephroCare Hijyen ve Enfeksiyon Kontrolü Kılavuzu gereksinimlerine uygun olarak kolay giriş ve çıkış işlemlerini desteklemek için, kliniklerimizde proHD Setinin yanı sıra proHD CVC Seti geliştirilmiştir. Bu setler, teknik pazar izlemenin takip ettiği klinik gereksinimlerin incelenmesi ve anlaşılmasının sonucudur.

“Vascular Access Cannulation and Care Guide - A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous Fistula” adlı yayın, Fresenius Medical Care ve EDTNA/ ERCA arasındaki ortak bir projenin sonucudur.

Kılavuzun hazırlanmasına yönelik bilgi ve araştırma, EuCliD’deki özel bir vasküler erişim modülü aracılığıyla toplanan NephroCare klinik verileriyle desteklenmiştir.

VASACC adı verilen Damar Erişim Yolu Modülü, aşağıdakiler konusunda her tedavilerden veri toplamaları amacıyla hemşireler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

  • Kanülasyon tekniği
  • Kanülasyon sırasında eğim
  • Arteriyal ve venöz iğne arasındaki mesafe
  • Arteriyal iğne yönü
  • İğne dönüşü (iğnenin takılmasından sonra)
  • Zor kanülasyon durumunda yinelenen delmelerin sayısı
  • Enfeksiyon ve tıkanıklık işaretleri ve belirtileri için damar erişim yolu değerlendirmesi

Bu modülle, damar erişim yolunun kalıcılığını etkileyen faktörlerin derinlemesine izlenmesi ve damar erişim yoluna dair risklerinin erken fark edilmesi sürecinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Diyaliz merkezlerinde yerinde eğitimi desteklemek için, Damar Erişim Yolu konusunda genişletilmiş bir uzaktan eğitim kursu oluşturulmuştur. Kurs, üç ana modüle ayrılmaktadır; Arteriyovenöz Fistül, Arteriyovenöz Greft ve Santral Venöz Kateter. Kurs, diyaliz için kullanılan tüm damar erişim yolu tiplerinin oluşturulması, olgunlaştırılması, bakımı ve yönetimini kapsar.

NephroCare ağındaki bu özel uzmanlık hizmeti, damar erişim yolu alanında daha fazla en iyi uygulama bilgisine katkı sağlar.

Damar Yolu Erişim Başarılarının Takibi

Damar Erişim Yolu Yönetimi, NephroCare Mükemmellik programının önemli bir parçasıdır ve hasta sonuçlarının iyileştirilmesi için KBH tedavilerinin en uygun hale getirilmesine katkı sağlamaktadır. NephroCare Mükemmellik programı, bazı önemli performans göstergeleri için hedefler koyarak gündelik diyaliz pratiğini iyileştirmeyi hedefleyen Balanced ScoreCard ile takip edilmektedir.