NephroCare, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için bu web sitesinde çerezler kullanmaktadır. Web sitesini incelemeye devam ederek, çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Ayrıntılar için gizlilik politikamızı inceleyin.

HD Tedavileri

Temel tedavi türleri

NephroCare’de, tüm hastalarımıza, kişisel gereksinimleri ve fiziksel durumlarına göre olası en iyi tedaviyi sağlamayı amaçlarız. Bundan dolayı farklı hemodiyaliz biçimleri sunarız:

High Flux diyaliz

High Flux diyalizin temel noktası, hem üremik toksinlerin hem de sıvının atılması için daha büyük gözeneklere sahip diyalizerlerin kullanımıdır. Geleneksel diyaliz yöntemlerinde, atık ürünler ve elektrolitler hastanın kanından difüzyon (daha yüksek yoğunluklu bir çözeltiden (kan) çözünen maddelerin yarı geçirgen bir zar boyunca daha düşük yoğunluklu bir çözeltiye (diyalizat) geçişi yoluyla atılır. Kan üre nitrojeni (BUN) ölçülür ve normalde böbreğin attığı tüm toksinlerin bir yansıması olarak izlenir. High Flux Diyalizle, BUN belirgin biçimde ve daha hızlı atılır. Daha büyük moleküller geleneksel diyalizle atılmak için çok büyüktür ama high flux diyalizerlerle atılır.

HighVolumeHDF®

Diyalizle ilişkili kardiyovasküler risk faktörleri üzerinde çok sayıda olumlu etkiye sahip HighVolumeHDF®, normal böbreğin süzme profiline yaklaşan en etkili diyaliz tedavisi modeli 1 olarak kabul edilmektedir.

Yüksek değiştirme hacimleri elde edilerek, HighVolumeHDF® tedavisi, orta boy moleküllerin daha etkili uzaklaştırılmasıyla bilinir. HighVolumeHDF® hasta sonuçlarını iyileştirir ve ana kardiyovasküler risk faktörlerinde yararlı etkiler ortaya koyar:

  • Serum ß2 mikroglobulin ve fosfat düzeyi2,3,4
  • İltihabi yanıt5
  • İntradiyalitik hemodinamik stabilite6
  • Anemi kontrolü7

Bu faktörler, daha iyi yaşam kalitesine ve iyileştirilmiş hasta sağkalımına katkı sağlar.8

İyileştirilmiş sonuçlar için tedavileri en uygun duruma getirme

En uygun sonuçları elde etmek, diyaliz hastalarında kardiyovasküler riski ele almak anlamına gelir.

Sıvı yönetimiyle birlikte, High-Flux diyaliz ya da HighVolumeHDF® gibi gelişmiş tedavilerin kullanımı sonuçları iyileştirerek aşağıdakileri sağlar:

  • düşük mortalite riski
  • daha az kardiyovasküler komplikasyon
  • optimum kaynak kullanımı

Daha az kardiyovasküler komplikasyon – İnflamasyonun azaltılması

İnflamasyon, diyaliz hastaları için önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Sitokinler ve C reaktif protein (CRP) gibi inflamasyon göstergelerinin serum düzeyleri, bu hastalarda, hastalığı olmayanlara kıyasla daha yüksektir. CRP, hemodiyalizdeki hastalarda tüm nedenlere bağlı ve kardiyovasküler ölümün bir göstergesi olarak tanımlanmaktadır.

HDF ile tedavi edilen hastalar, Low-Flux HD’deki hastalardan önemli ölçüde daha düşük CRP düzeylerinden fayda görürler.