NephroCare, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için bu web sitesinde çerezler kullanmaktadır. Web sitesini incelemeye devam ederek, çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Ayrıntılar için gizlilik politikamızı inceleyin.

NephroCare Mükemmellik Sistemi

NephroCare’in Mükemmellik Sistemi, NephroCare vizyonunun verimli ve sistematik bir yolla uygulanmasını sağlamak için tüm dünyadaki kliniklerimizi destekleyen bütünsel bir yönetim araçları sistemidir.

Sistem, örneğin klinik veri tabanı sayesinde tedavi kalitesinin doğru ölçülmesi, klinik altyapısında standardizasyon ve verimlilik artışının yanı sıra diyaliz tedavisi sonuçlarının optimizasyonuna imkan sağlar. NephroCare Mükemmellik Sistemi, vizyonumuzun kapsamlı yönetim araçları ile birleşimidir.

NephroCare’in klinik yönetim sistemi

Veri olmadan gelişim olmaz. NephroCare’in tescilli klinik yönetim sistemi EuCliD®, her bir diyaliz tedavisi ve hastanın kapsamlı bilgilerinin kaydının tutulmasına imkan sağlayarak, bütün NephroCare merkezinlerindeki tıbbi personelin her bir hastaya yönelik tedaviyi iyileştirmek için doğru kararlar vermesine yardımcı olmaktadır.

EuCliD®, yaklaşık 82.000 diyaliz hastasının tedavi gördüğü EMEALA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika) bölgesindeki 774 diyaliz merkezinde aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

EuCliD®, NephroCare diyaliz merkezlerinde kalite çıktılarının düzenli gözden geçirilmesinin yanı sıra, NephroCare Balanced Scorecard ve Hasta Raporları için veri sağlar.

NephroCare Balanced Scorecard

Her bir diyaliz merkezindeki personelinin yanı sıra yönetime de merkezin performansı konusunda hızlı bir bakış sağlamak amacıyla, performans hedeflerinin başarısını ölçmeye yönelik bir Balanced Scorecard (BSC) oluşturulmuştur. BSC, tüm organizasyon seviyelerinde sürekli iyileştirmeye kılavuzluk sağlar. Hasta açısından, en önemli amaç Fresenius Medical Care’in diyaliz merkezlerinde yaşam kalitesini iyileştirmektir. Özel performans ölçümleri, diyaliz sürecinin performansı ve tedavi çıktılarına dair göstergelerini içermektedir.

Hasta Raporları

Hasta raporları, doğrudan klinik seviyesinde EuCliD® sisteminden üretilmektedir. Sağlık personelinin, hemodiyaliz performanslarına bütünsel bir yaklaşımla diyaliz hastalarının ve üremik yandaş hastalıklarının ayrıntılı değerlendirmesine olanak tanırken, aynı zamanda belli bir hasta grubunu ya da merkezi analiz etmelerini sağlayarak, bu yolla genel sorunların belirlenmesine ve düzeltici faaliyetlerin geliştirilmesine de katkı sağlamaktadır.

Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetimi Sistemi (SH-KYS)

SH-KYS, yüksek kaliteli diyaliz bakımı sağlamak için diyaliz kliniklerimizde uygulanmaktadır. Uluslararası ISO 9001 kalite standartı, sektörel kılavuzlar ve şirket içi uzmanların bilgisini temel alan sistem, sağlık hizmetinin şirket içi ve dışı kalite gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar.

Bu kalite gereksinimlerinin yapısal süreçlerimize uygun entegrasyonunu başarmak için aşağıdaki ilkelere odaklanmaktayız:

  • Hastalara, ihtiyaçlarına uygun en iyi tedavi seçeneklerini sunmak 
  • Kliniklerimizde, araştırma ve geliştirme ekibimiz tarafından sürekli olarak iyileştirilen, yüksek kaliteli ürünlerin, ilaçların ve uygulamaların kullanılması 
  • Hastalarımıza, yetkin ve yüksek düzeyde motivasyona sahip çalışanlarımız tarafından kapsamlı tedavi ve tıbbi öneriler sunulması 
  • Diyaliz merkezlerimizde hem hastalar hem de çalışanlar için güvenli bir ortamın sağlaması 
  • Performans ve verimlilik düzeylerimizin sürekli iyileştirilmesi

Kalite yönetimi sistemimizin bir diğer temel unsuru, NephroCare organizasyonumuzdaki süreçlerde mükemmelliyeti bir adım öteye taşımak için hemodiyaliz ve ilgili tedavilere yönelik hijyen ve enfeksiyon kontrolü, iyi diyaliz bakımı, su, konsantrat ve diyaliz sıvısı standartlarını belirleme gibi önemli gereksinimleri ortaya koyan kurumsal kılavuzlardan oluşmaktadır.

Sürekli İyileştirme Süreci

NephroCare’deki sürekli iyileştirme süreci üç önemli unsurdan oluşmaktadır:

  1. Şirketin entegre yönetim sisteminde (kalite sistemi) belgelenen çalışma süreçlerinin standart hale getirilmesi
  2. Her bir NephroCare merkezinde, tıbbi personel ve hemşirelerin yanı sıra bölgesel ve ulusal yönetim kademelerinden oluşan multidisipliner bir ekip tarafından düzenli performans gözden geçirmesi (örn. tıbbi sonuçlar, süreç göstergeleri, maliyet, organizasyonel sorunlar ve hasta memnuniyeti)
  3. Her bir çalışanın, bir kez geçerliliği sağlandığında, standardın bir parçası haline gelen iyileştirme faaliyetlerini tanımlamaya ve önermeye öncülük etmesi

Bu sürekli iyileştirme süreci, EuCliD® Hasta Raporları ve NephroCare Balanced Scorecard gibi yönetim araçlarının yanı sıra personelin organizasyonel ve liderlik becerileri açısından eğitimi aracılığıyla da desteklenmektedir.