Diyaliz hastaları için

Çok sayıda yöntem sağlayıcı

Uzun yıllara dayalı deneyimi ve ağ çapındaki en iyi uygulama paylaşımı ile NephroCare, her bir diyaliz hastamıza çok sayıda tedavi arasından seçilmiş farklı tedavi planlarına göre merkezde, evde ve hastanede komple bir diyaliz tedavisi sunabilir.

Hemodiyaliz

Hemodiyaliz (HD), bir diyaliz makinesiyle kanın temizlenmesidir.

NephroCare’da hastalarımızın hepsine kişisel ihtiyaçlarına ve fiziksel durumlarına göre mümkün olan en iyi tedaviyi sunmayı hedefleriz.

Bundan dolayı farklı hemodiyaliz şekilleri sunarız.

Merkezde HD

Diyaliz merkezinde haftada üç kez gerçekleştirilen tedavi seansı ile en yaygın hemodiyaliz şeklidir.

Merkezde Nokturnal HD

Nokturnal diyaliz tedavisi, gece hasta uyurken gerçekleştirilir. Haftada en az üç kez uygulanan bu tedavi altı ila sekiz saat sürer.

Evde HD

Evde Hemodiyaliz, çok daha esnek bir tedavi programı ve sıklığı sunması sebebiyle merkezde uygulanan tedaviye bir alternatiftir. Ancak bu tedavide hastalar her zaman kontrol, destek ve vaka yönetimi konusunda tedavi ekiplerine bağlıdır.

Evde Destekli HD

NephroCare, evde hemodiyaliz yöntemi kapsamında hastanın bağımsızlık seviyesine göre, destekli bakım da içeren kapsamlı bir tedavi yaklaşımı geliştirmiştir.

Kendi Kendine Tedavi

Diyaliz merkezindeki hastaların Kendi Kendine Tedavisi, evde diyaliz gibi tedavisine eş değer bağımsızlık seviyesini ifade etmektedir. Kendi Kendine Tedavide hastanın tedavinin çoğu veya her aşamasına katılımı esastır.

Sınırlı Bakım

Kendi Kendine Tedavide bağımsızlık seviyesi, hastaya bağlıdır. Bu tedavide hasta destek alır ve tedavinin farklı adımları hasta ve tedavi ekibi arasında paylaşılır.

Yoğun Bakım

Yüksek komplikasyon insidansı veya sınırlı hareket kabiliyeti olan diyaliz hastaları tedavilerini hastane dışındaki “yoğun bakım” diyaliz ünitelerinde alabilir.

Hastanede yatarak bakım

Hastanede yatan diyaliz hastaları, klinik durumu kritik olan hastalardan kendi kendini idare eden hastalara veya doğrudan diyaliz durumlarıyla ilişkili olmayan sebeplerden ötürü geçici olarak hastanede yatan hastalara kadar büyük farklılık gösteren bir popülasyonu temsil eder. Diyaliz tedavileri, hastanedeki diyaliz ünitesinde gerçekleştirilir.

High Flux diyaliz

High Flux diyalizin temel noktası, hem üremik toksinlerin hem de sıvının atılması için daha büyük gözeneklere sahip diyalizerlerin kullanımıdır. Geleneksel diyaliz yöntemlerinde, atık ürünler ve elektrolitler hastanın kanından difüzyon (daha yüksek yoğunluklu bir çözeltiden (kan) çözünen maddelerin yarı geçirgen bir zar boyunca daha düşük yoğunluklu bir çözeltiye (diyalizat) geçişi yoluyla atılır. Kan üre nitrojeni (BUN) ölçülür ve normalde böbreğin attığı tüm toksinlerin bir yansıması olarak izlenir. High Flux Diyalizle, BUN belirgin biçimde ve daha hızlı atılır. Daha büyük moleküller geleneksel diyalizle atılmak için çok büyüktür ama high flux diyalizerlerle atılır.

HighVolumeHDF

Diyalizle ilişkili kardiyovasküler risk faktörleri üzerinde çok sayıda olumlu etkiye sahip HighVolumeHDF, normal böbreğin süzme profiline yaklaşan en etkili diyaliz tedavisi modeli 1 olarak kabul edilmektedir.

Yüksek değiştirme hacimleri elde edilerek, HighVolumeHDF tedavisi, orta boy moleküllerin daha etkili uzaklaştırılmasıyla bilinir. HighVolumeHDF hasta sonuçlarını iyileştirir ve ana kardiyovasküler risk faktörlerinde yararlı etkiler ortaya koyar:

  • Serum ß2 mikroglobulin ve fosfat düzeyi 2,3,4
  • İltihabi yanıt 5
  • İntradiyalitik hemodinamik stabilite 6
  • Anemi kontrolü 7

Damar Erişim Yolu Yönetimi

Damar erişim yolu, sıklıkla ‘hastanın yaşamla bağlantısı’ olarak anılmaktadır. Bu konuya çok hayati önem veren NephroCare, damar erişim yolu yönetimi ve bakımına odaklanan çok sayıda araç ve hizmet geliştirmiştir. NephroCare kliniklerimizdeki on yılı aşkın deneyimimiz, NephroCare ağında, NephroCare Koordinasyon hizmetleri ve araçlarıyla zenginleştirilen ve yönlendirilen kılavuzlar ve en iyi uygulama yaklaşımları biçiminde sürekli olarak yeniden yatırım yaptığımız yüksek düzey böbrek bakımı uzmanlığı kazandırmıştır.

Klinik Seviyesinde Damar Erişim Yolu Yönetimini Destekleme

Hastaların, NephroCare İyi Diyaliz Bakım Standartları ve NephroCare Hijyen ve Enfeksiyon Kontrolü Kılavuzu gereksinimlerine uygun olarak kolay giriş ve çıkış işlemlerini desteklemek için, kliniklerimizde proHD Setinin yanı sıra proHD CVC Seti geliştirilmiştir. Bu setler, teknik pazar izlemenin takip ettiği klinik gereksinimlerin incelenmesi ve anlaşılmasının sonucudur.

NephroCare ağındaki bu özel uzmanlık hizmeti, damar erişim yolu alanında daha fazla en iyi uygulama bilgisine katkı sağlar.

Fresenius Medical Care ve EDTNA/ ERCA arasındaki ortak yayın projeleri:

  • “Damar Yolu Erişim Kanülasyonu ve Bakımı Rehberi - Arteriovenöz Fistüle İlişkin En İyi Hemşirelik Uygulaması Rehberi”
  • “Damar Yolu Erişim Yönetimi ve Bakımı - Santral Venöz Katetere İlişkin En İyi Hemşirelik Uygulaması Rehberi”

Endovasküler Hizmetler ve Damar Yolu Erişim Ameliyatları

NephroCare, endovasküler hizmetler ve damar yolu erişim ameliyatları gerçekleştiren Damar Yolu Erişim (DYE) Merkezlerinin geliştirilmesi ve yönetimi konusunda yüksek uzmanlık seviyelerine sahiptir.

Damar Yolu Erişim Başarılarının Takibi

Damar Erişim Yolu Yönetimi, NephroCare Mükemmellik programının önemli bir parçasıdır ve hasta sonuçlarının iyileştirilmesi için KBH tedavilerinin en uygun hale getirilmesine katkı sağlamaktadır. NephroCare Mükemmellik programı, bazı önemli performans göstergeleri için hedefler koyarak gündelik diyaliz pratiğini iyileştirmeyi hedefleyen Balanced ScoreCard ile takip edilmektedir.

Periton Diyalizi

Periton diyalizinde peritonun bir parçası, diyalizer olarak kullanılır. Su ve solütler, periton zarı aracılığıyla kandan diyalizata taşınabilir. Hastanın periton diyalizi tedavisi boyunca kateter takılı kalır. Periton boşluğunda diyalizat varken kan ve diyalizattaki solüt konsantrasyonları dengelenene kadar atık ürünler ve fazla su vücuttan atılır.

Yaşam tarzına ve sağlık durumuna göre farklı PD reçeteleri

NC kliniklerimizde uygulanan

Sürekli Ayaktan Periton diyalizi

  • Her gün düzenli aralıklarla
  • Günde 4 – 5 kez değişim
  • Değişim yaklaşık 20 – 30 dakika sürer

Hastaların evinde uygulanan Otomatik Periton diyalizi

  • Yaklaşık 8 – 10 saat

Döngüleyici, karın boşluğunu otomatik olarak tahliye eder ve doldurur

REFERENCES

1 Canaud B., The Early Years of On- Line HDF: How Did It All Start? How Did We Get Here?, Krick G, Ronco C (eds): On- Line Hemodiafiltration: The Journey and the Vision, Contrib  Nephrol, Basel, Karger (2011); 175:  93–109.

2 Canaud B., Effect of Online Hemodiafiltration on Morbidity and Mortality of Chronic Kidney Disease Patients, Ronco C, Canaud B, Aljama P (eds): Hemodiafiltration, Contrib Nephrol, Basel, Karger (2007); 158: 216-224.

3 Penne E.L. et al., Role of Residual Kidney Function and Convective Volume on Change in Beta2-Microglobulin Levels in Hemodiafiltration Patients, Clin J Am Soc Nephrol (2010); 5: 80-86.

4 Davenport A. et al., The effect of dialysis modality on phosphate control: haemodialysis compared to haemodiafiltration. The Pan Thames Renal Audit, Nephrol Dial Transplant (2010); 25(3): 897-901

5 Pedrini L. et al., Long-term effects of high-efficiency on-line haemodiafiltration on uraemic toxicity. A multicentre prospective randomized study, Nephrol Dial Transplant (2011); 0: 1-8

6 Locatelli F. et al., Hemofiltration and Hemodiafiltration Reduce Intradialytic Hypotension in ESRD, J Am Soc Nephrol (2010); 21(10): 1798–1807.

7 Bonforte G. et al.,Improvement of Anemia in Hemodialysis Patients Treated by Hemodiafiltration with High-Volume On-Line-Prepared Substitution Fluid, Blood Purif (2002); 20: 357–363.

İlgili Konular

Hastanın özel ihtiyaçlarına uygun akut böbrek yetmezliği tedavisi

Fresenius Medical Care’ın böbrek hastalarına yaşamaya değer bir gelecek yaratma sorumluluğunu yerine getirmek