KBH tedavisi

Physician and patient
KBH’nın ilerlemesini önleme

KBH ilerlemesinin yönetimi, ilerlemeyle ilişkili olduğu bilinen faktörlerin çeşitliliğini ele almayı hedeflemektedir. NephroCare, KBH’nın Değerlendirilmesi ve Yönetimine yönelik KDIGO Kılavuzunda kapsanan en iyi tıbbi uygulamaları benimseyen ortak bir strateji kullanımını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Bunun temelinde, NephroCare, örnek olarak aşağıda açıklandığı gibi kardiyovasküler sağlığı, kan basıncı kontrolünü, renin-anjiyotensin aldosteron sisteminin (RAAS) engellenmesini ve tıbbi müdahaleyi iyileştiren genel yaşam tarzı önlemlerini önermektedir.

Nefroloji servisine yönlendirme

Nefroloji camiası, aşağıdaki durumlarda KBH olan kişilerin uzman böbrek bakım hizmetlerine başvurmasını önermektedir:

  • ABH ya da GFH'da ani düşüş
  • 30 ml/dak/1,73 m2 (GFH kategorileri G4-G5) değerinin altında GFH
  • Tekrarlayan albüminüri (ACR ≥300 mg/g [≥30 mg/mmol] ya da AER ≥300 mg/24 saat, yaklaşık PCR ≥500 mg/g [≥50 mg/mmol] ya da PER ≥500 mg/24 saat ile eş değer);
  • KBH’nın ilerlemesi
  • idrarla kırmızı hücre kastlarının gözlenmesi, tekrarlayan ve nedeni bilinmeyen alan başına RBC’nin 420 olması
  • Dört veya daha fazla antihipertansif ilaçlara dirençli hipertansiyon ve KBH
  • Tekrarlayan serum potasyum düzeyinde anormallikler
  • Tekrarlayan ya da çok sayıda böbrek taşı gözlenmesi kalıtsal böbrek hastalığı1