Komplikasyonlar

Hastaya, KBY’den kaynaklı olası metabolik kemik hastalığı komplikasyonlarını açıklayan doktor

KBH, olumsuz sağlık sonuçlarına yol açan geniş bir komplikasyon yelpazesiyle ilişkilidir. Bazı komplikasyonlar açısından böbrek hastalığıyla olumsuz sonuçlar arasındaki nedensel bağlantı iyi bilinmektedir. Bu komplikasyonlar için, olumsuz sonuçları önlemek amacıyla değiştirilebilir faktörlerin saptanması ve tedavisine yönelik klinik uygulama kılavuzları mevcuttur.1

KBH olan herkes bütün bu komplikasyonlara sahip olmayabilir ve komplikasyonlar, aynı GFH ya da albüminüri kategorilerindeki bireylerde aynı hızda veya aynı derecede ortaya çıkmayabilir. Bununla beraber, yaygın olarak gözlenen komplikasyonların ve tedavi seçeneklerinin bilinmesi, KBH bakımında önemlidir.

Anemi

KBH’daki genel tablo kötüleşmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğundan, anemi, KBH’nın önemli bir komplikasyonudur. KBH olan kişilerin yaşamında önemli bir etkiye sahiptir ama doğru tedavi yaklaşımı ile potansiyel olarak geri döndürülebilir bir durumdur.1

Laboratuvar anormalliklerini içeren KBH metabolik kemik hastalığı

Kemik mineral metabolizmasındaki değişiklikler ve kalsiyum ve fosfat dengesindeki değişimler, KBY seyrinin erken dönemlerinde ortaya çıkar ve böbrek işlevi bozuldukça daha da ilerler. Bu değişiklikler, kemik mineral metabolizmasının anormallikleriyle ilgili renal osteodistrofi ve iskelet dışı (vasküler) kireçlenmeyi içeren Kronik Böbrek Hastalığı-Mineral ve Kemik Bozuklukları (KBH-MKB) terimi altında gruplandırılır.1

Asidoz

KBH olan kişilerde metabolik asidozun ortaya çıkma sıklığı ve şiddeti, GFH’nın düşmesiyle sürekli yükselir.

Böbreklerde asit atımındaki uyarlamalar başlangıçta serum bikarbonat konsantrasyonunda bir düşüşü önler ama GFH 40 ml/dak/1,73 m2 değerinin altına düşmeye devam ettikçe metabolik asidoz görülme sıklığı artar.

Nefroloji camiası, KBH olan ve serum bikarbonat konsantrasyonu 22 mmol/l değerinin altında bulunan kişilerde, aksi gösterilmediği sürece, serum bikarbonat düzeylerini normal aralıkta tutmak için oral bikarbonat desteğinin verilmesini önermektedir.1

KBH ve kardiyovasküler hastalık

KBH olan kişilerin, artan kardiyovasküler hastalık riskine sahip olduğu düşünülmektedir. Nüfus temelli çalışmalar GFH 60 ml/dak/1,73 m2 değerinin altına düştüğünde veya idrar analizinde albümin tespit edildiğinde ölüm riski ve kardiyovasküler nedenli ölümlerde artış olduğunu bildirmektedir. Bu, geleneksel risk faktörlerindeki artışlarla açıklanamaz. Daha genç yaşlarda bile yüksek ölüm riski ve hastalık oranlarına neden olan ileri evre KBH ile ilişkili KBY’ye özel risk faktörleri vardır. KBH olan kişilerin bir kardiyovasküler bir olay yaşaması SDBY’ye ilerleme olasılığından daha olasıdır, kötü bir seyre ve akut miyokard infarktüsünden (MI) sonra en yüksek ölüm riskine sahiptir ve artmış tekrarlayan MI, kalp yetmezliği ve ani kardiyak ölüm riski taşımaktadır. Kan basıncı ve diyabet kontrolü gibi değiştirilebilir vasküler risk faktörlerinin yönetimi de KBH ilerlemesini azaltır.1

KBH ve periferik arter hastalığı

KBH ile periferik arter hastalığı (PAD) arasında güçlü bir ilişki vardır. PAD belirtileri yalnızca, klinik PAD bulguları olan kişilerin çok azında mevcut olabilir. Bundan dolayı, üfürümleri, nabız kaybını, solgun ekstremiteleri, venöz dolumda gecikmeyi ve deride ülseri saptamak için, yüksek PAD riski olan kişilerin ayak bileği-brakiyal indeksini ölçmek ve alt kollarının düzenli sistematik değerlendirmesini gerçekleştirmek önemlidir.1

İlgili Konular

Çok sayıda diyaliz hastası, çeşitli kardiyovasküler sistem hastalarından etkilenmektedir.

Daha iyi bir yaşam kalitesi için durumunuzu yönetmenize yardımcı olmak istiyoruz.