Sürdürülebilirlik Anlayışımız

Elinde tablet tutan hemşire

Diyaliz hasta sayısı, kendileriyle ilgilenen sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğini zorlaştıracak biçimde giderek artmaktadır.

Soru, NephroCare’in, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine nasıl katkı sağlayabileceğidir.

Kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmak suretiyle tıbbi sonuçları sürekli iyileştirmek için çalışırız. Bu amaçla bütüncül NephroCare Değer Sistemini kullanırız. NephroCare Değer Sistemi, bütüncül ve birbiriyle tamamen bağlantılı böbrek bakım sistemlerine yönelik yerel talepler ve standart süreçler arasında denge kurmaya yönelik çözümümüzdür.

Çalışanlarımıza, hastalarımıza, paydaşlarımıza ve genel anlamda topluma karşı sosyal sorumluluğumuzun farkındayız.

  • Çalışanlarımızı kurumsal ve işle ilgili süreçlere dâhil eden ve sürekli mesleki ve sosyal gelişim sağlayan, iş birliğine dayalı bir çalışma ortamı aracılığıyla personelimize yetkiler veririz.
  • Ayrıca en iyi tedavileri sunmak üzere ileri teknolojileri kullanarak, hastaları dinleyerek, ihtiyaçlarını anlayarak ve onlar için en iyisini yaparak (ör. nakil uygunluklarını maksimuma çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yaparak) her hastaya kendine uygun bir böbrek tedavisi sunmaya çalışırız.

Tüm NephroCare diyaliz merkezlerimizde diyalizin çevresel yükünü azaltmak için çevre dostu bir şekilde çalışmaya gayret gösteririz. 2009 yılından beri NephroCare merkezlerimizde genel atık üretimi ve su tüketimini azaltma konusunda muazzam bir iş çıkarmaktayız.

Sürdürülebilirlik ile ilgili taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

İlgili Konular

Fresenius Medical Care’ın böbrek hastalarına yaşamaya değer bir gelecek yaratma sorumluluğunu yerine getirmek

Misyon ve Vizyon, Fresenius Medical Care’in tedarikçi işletmesi NephroCare'in uluslararası ağı/olasılıkları ve değerleri.