Diğer bakım seçenekleri

NephroCare merkezi – ayrı tedavi odası
Diğer tedaviler

NephroCare hastaların özel ihtiyaçlarına uygun ek tedaviler aracılığıyla akut böbrek yetmezliği için etkili tedaviler sunar.

Terapötik aferez, filtreler ve adsorberler ile kandaki patojenik maddeleri temizlemeye yönelik bir tedavidir.

Akut diyaliz

Akut böbrek yetmezliği (ABY), böbrek işlevinin ani kaybı olarak tanımlanır. Sıklıkla kanın böbrekteki dolaşımının, örneğin miyokard infarktüsü nedeniyle veya sepsisin bir parçası olarak geçici biçimde bozulmasından kaynaklanır.

Glomerüler filtrasyon hızındaki (GFH) ani düşüş, bozulan idrar atımı, aşırı sıvı yüklemesi, metabolik asidoz, elektrolit dengesizliği (örneğin hiperkalemi) ve diğer üremik komplikasyonları içerebilen birden fazla istenmeyen duruma yol açar.

Sonuç olarak, böbrek işlevi geri kazanılana kadar geçici olarak ekstrakorporeal kan arıtma (diyaliz) gerekli olacaktır. Akut böbrek yetmezliği genellikle kalıcı organ hasarına ya da böbrekten atım kapasitesinin kaybına neden olmaz ve uygun tedavi sayesinde, tam geri kazanımla sonuçlanacak şekilde sıklıkla geri döndürülebilir. Ancak bazı durumlarda, akut böbrek hastalığına ve kronik böbrek yetmezliğine doğru ilerleyebilir.

Terapötik aferez

Terapötik aferez, vücut dışında kanın temizlenmesi işine verilen addır. Aferez, Yunanca “Aphairesis“ (çıkarmak, atmak) sözcüğünden gelir.

Terapötik Aferez, hastanın kanından ya da kan plazmasından patojenik bileşenlerin seçilerek artılmasıdır. Bir yaygın teknik, yalnızca patojenlerin değil, tüm plazma proteinlerinin alındığı terapötik plazma değişimidir. Kaybedilen plazma, albümin, kolloid çözeltiler ve/veya sağlıklı bağışçılardan sağlanan taze donmuş plazmayla değiştirilir. Bu, seçkin ve özel kan ve plazma arıtma sistemlerinin gelişmesini sağlamıştır.

Patojenik maddelerin (örneğin LDL, otoantikorlar, karaciğer toksinleri) seçici bir şekilde atılması, özellikle standart tedavinin yeterli olmadığı durumlarda hastanın sağlığında bir iyileşme sağlar.

İlgili Konular

Uzun yıllara dayalı deneyimi ve ağ çapındaki en iyi uygulama paylaşımı ile NephroCare çok sayıda yöntem ve ideal hasta yolları sunabilir.

Fresenius Medical Care’ın böbrek hastalarına yaşamaya değer bir gelecek yaratma sorumluluğunu yerine getirmek