NephroCare yaklaşımımız

Physician and patient looking at tablet
NephroCare yaklaşımımız

Diyaliz tedavisi görmek hastaların yaşam kalitesini önemli bir şekilde etkileyebilir. Bu nedenle hedeflerimizden biri, hastalara sağlıklarını kendileri için en önemli şeyi yapmaya devam edebilmelerini sağlayacak şekilde iyileştirme konusunda destek olmaktır. Uluslararası büyük bir diyaliz tedavisi ağı olarak çeşitli ülkelerde diyaliz tedavisi sunmaktayız.

NephroCare felsefesi şunları kapsar:

  • Fresenius Medical Care’in, böbrek hastaları için yaşamaya değer bir gelecek yaratma sorumluluğunu yerine getirmek
  • KBH’nin ilerlemesinin önlenmesi ve yavaşlatılması
  • Ulusal ve uluslararası kılavuzlar temelinde ileri düzey renal hasta bakımı sağlamak
  • Nefrologlar, hastaneler, pratisyen hekimler, tıbbi bakım sunucuları ve hastalar arasında yakın ve şeffaf işbirliğini geliştirmek
  • Kronik böbrek hastalarını, NephroCare’ı sağlık sektöründeki tüm paydaşlar için güvenilir bir ortak olarak konumlandırarak, daha iyi bir geleceğe sahip olmalarına yardımcı olmak için güçlendirmek.

NephroCare Değer Sistemi, tüm ağımızdaki ayrı ayrı her hasta için en uygun yaklaşımı seçmeye olanak tanıyan bütüncül ve birbiriyle tamamen bağlantılı böbrek bakım sistemlerine yönelik yerel talepler ve standart süreçler arasında denge kurmaya yönelik çözümümüzdür.

Hastaların Tedaviye Katılımı

Hastalara tedavileri konusunda yetki verilmesi hastaların duygusal ve fiziksel sağlıkları ve neticesinde davranışları, memnuniyetleri ve tedaviye uyumları konusunda olumlu bir etki yaratır.

Hastalarımız için neyin önemli olduğunu anlamak ve sağlıkla ilgili konularda yardımcı olmak için onlarla sürekli etkileşim kurarız:

• Diyalize giriş
• Beslenme eğitimi
• Fistül bakımı
• Aktif kalma
• Tatilde Diyaliz Koordinasyonu

Ayrıntılı bilgi için lütfen hasta bölümümüzü ziyaret edin (https://www.nephrocare.com/)

Klinik Altyapı

İş akışı odaklı ortamlarda standart tedavi sunabilmek için kullandığımız temel yöntemlerden biri, özel tesis düzenleri ve kaliteli diyaliz sıvıları ile mümkün olan en iyi klinik yolları tasarlamaktır.

Klinik altyapımız ile gerekli hijyen, güvenlik ve optimize edilmiş hasta denetimi sunmayı amaçlamaktayız.

Tedaviler, Ürünler ve İlaçlar

NephroCare ile gerek merkez, gerek ev ve gerekse hastane ortamında hasta popülasyonumuza ve sağlık sistemlerinin ihtiyaçlarına uygun ideal tedaviyi sunabilmekteyiz.

Kişiye özel tedavilerde hastalarımız Fresenius Medical Care ürünlerini ve kaliteli ilaçları içeren hastaya özgü tedavi reçeteleri konusundaki deneyimimizden yararlanabilmektedir.

Siz de yenilikçi ürün ve teknolojilerimizden yararlanabilirsiniz. Sağlığınız ve güvenliğiniz her zaman en büyük önceliğimizdir.

Gelişmiş ürünlerimizle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen Fresenius Medical Care web sitesini ziyaret edin: https://www.freseniusmedicalcare.com/en/healthcare-professionals/hemodialysis/hemodialysis-overview/

Doktorlar, Hemşireler ve Uzmanlar

Yüksek motivasyonlu, eğitimli ve deneyimli doktorlar, hemşireler ve uzmanlar, böbrek hastalarının tedavisinde kilit rol oynamaktadır.

Klinik ortamında teknoloji ve tıbbi uzmanlık tek başına yeterli değildir. Uzmanlarımız ayrıca hastalarla insani ve duygusal bir bağ da kurar.

Lütfen tedavi seçeneklerimizi inceleyin.

Kalite Yönetimi

Bu kalite şartlarını yapılandırılmış süreçlerimize uygun şekilde entegre etmeyi hedeflemekteyiz.

NephroCare’daki süreçlerin temel şartlarını belirten kurumsal direktifler (ör. hemodiyaliz ve ilgili tedaviler için hijyen ve enfeksiyon kontrolü, iyi diyaliz tedavisi, su, konsantre madde ve diyaliz sıvısı standartlarını belirlemek) kalite yönetim sistemimizin temel unsurlarından biridir.

Klinik ve Operasyonel Performans

Sürdürülebilir ve değer bazlı sağlık hizmetleri sunmak amacıyla farklı uzmanlık alanlarından oluşan çok disiplinli merkez ekiplerimiz, diyaliz merkezlerimizi birlikte yönetir.

Takip araçları, performans hedeflerine ulaşma seviyesini değerlendirmede uzmanlarımıza yardımcı olur. Bu da sürekli gelişmeye yol gösterir.

Klinik Bilgi Sistemi

Veri olmadan gelişme de olmaz. NephroCare’ın özel klinik yönetim sistemi EuCliD®, her diyaliz tedavisine ve hastaya ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak NephroCare merkezlerindeki sağlık personelinin ayrı ayrı her hastanın tedavisini geliştirmek için doğru kararlar almasını sağlar.

Süreçleri veri toplama akışına entegre ederek klinik personelinin günlük işlerini kolaylaştırır.

Diyaliz makinelerine doğrudan bağlı olan takip sistemi, diyaliz seanslarına ilişkin tıbbi parametreleri ve hasta verilerini, verileri eksiksizlik ve güvenilirlik açısından da kontrol eden veri yönetim sistemine aktarır.

Unutmayın:

Tüm veriler, veri koruma yönetmeliklerine harfiyen uyularak toplanır ve hastaların kimliklerinin tespit edilebilmesini önlemek için isimsiz olarak saklanır.

İlgili Konular

Fresenius Medical Care, sürdürülebilir bir gelecek için sürekli yenilikçi konseptler geliştirmektedir.

Misyon ve Vizyon, Fresenius Medical Care’in tedarikçi işletmesi NephroCare'in uluslararası ağı/olasılıkları ve değerleri.